20 – 23 October 2022
Cornelia Diamond Congress Center
Antalya, Turkey


KLİNİK VAKALAR

İnteraktif vaka tartışma seanslarında klinik vakanın sözlü sunumunu yapmak isteyen katılımcılar sunacakları vaka özetini sisteme yükleyebilirler. Teslim edilen tüm vakalar incelenerek, uygun oturumda sunulmak üzere vaka sahibine bilgi verilecektir. Teslim edilen vakalar ilgili oturumlarda sunularak, katılımcılar ve öğretim üyeleri arasında tartışılması sağlanacaktır. Poster sunumlarına sınırlı sayıda yer verilecektir.

Son Teslim Tarihi: 1 Eylül 2022

Kurallar:

 • Özetler http://www.endobridge.org web sitesi aracılığıyla on-line teslim edilmelidir. Faks, e-posta veya uçak postası yolu ile yollanan özetler kabul edilmeyecektir.
 • Makale sunacak yazarlar EndoBridge 2022 toplantısında katılımcı olarak kayıt yaptırmalıdır.
 • Özet İngilizce olarak teslim edilmelidir. Vaka tartışması seanslarında eş zamanlı çeviri olmayacaktır.
 • Sistemde bir özet için ayrılan yer 3000 karakter ile sınırlıdır. Sistem bu alana 3000’den fazla karakter yazmanıza izin vermeyecektir.
 • Özetinizi teslim etmek için kullanacağınız fontlar tüm özetler için sistemin varsayılan ayarları tarafından belirlenmiştir. Başka bir font kullanmak mümkün değildir.
 • Bir resim ve iki tablo eklenebilir. Tablolar ve resimler jpeg formatında olmalıdır.
 • Standart kısaltmalar kabul edilmektedir. Eğer özel bir kısaltma kullanılırsa, kısaltmanın ilk defa kullanıldığı yerde kısaltmanın tam açılımı parantez içinde yazılmalıdır.
 • Özetlerde tüm yazarların adları, soyadları ve kurumları yer almalıdır ve sunum yapacak yazarın adının altı çizilmelidir.
 • Özet, başlık, giriş veya arka plan, klinik vaka (tanısal değerlendirme, tedavi, izleme) ve sonuç bölümlerini içeren yapılandırılmış bir formata sahip olmalıdır. Referanslar gerekli değildir ve minimumda tutulmalıdır.
 • Tercih edilen vaka tartışma grubunun seçimi özetin gönderimi sırasında belirtilmelidir.
 • Gerekli olan durumlarda özetin sonuna finansal açıklamalar ve fon kaynakları eklenmelidir.

Çalışma Grupları:

 • Diyabet
 • Obezite, metabolizma ve beslenme
 • Kemik ve kalsiyum
 • Hipofiz
 • Tiroid
 • Böbrek üstü bezi
 • Erkek üreme endokrinolojisi
 • Kadın üreme endokrinolojisi
 • Nöroendokrin tümörler

Sunum yapmak isteyen katılımcılar kabul edildiklerine dair 20 Eylül 2022’ye kadar bilgilendirileceklerdir ve kabul edilen özetlerin tümü toplantı sırasında program ve özet kitapçığı olarak delegelere dağıtılacaktır.
Sistem ile ilgili herhangi bir problem yaşarsanız, lütfen aşağıdaki e-posta adresi, telefon ve faks numarası vasıtasıyla iletişime geçiniz:[email protected] (Tel: +90 532 111 9 367 Faks: +90 212 258 50 29)

Sunmak istediğiniz vakanın uygunluğunu görüşmek isterseniz, lütfen [email protected] e-mail adresi aracılığıyla bilimsel sekretarya ile iletişime geçiniz.


Accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME).
Translation in Russian, Arabic and Turkish will be available • Türkçe tercüme yapılacaktır • Будет обеспечен перевод на русский язык • الترجمة باللغة العربية ستكون مُتاحة
Copyright © Endo Bridge . All Rights Reserved
LookUs & Online Makale