17-20 October 2024
Cornelia Diamond Congress Center
Antalya, Turkey


KLİNİK VAKA GÖNDERİMİ


abstractagent_u_tr

 

Klinik bir vaka sunmakla ilgilenen katılımcılar, sunacakları vaka özetini sisteme yükleyebilirler. Gönderilen vakalar poster sunumu olarak değerlendirilecek ve interaktif vaka tartışma oturumları için sınırlı sayıda vaka sözlü sunum olarak seçilecektir.

Sunulan tüm vakalar EndoBridge bildiri kitabında yer alacak ve seçili vakalar JCEM Case Reports'un özel sayısında yayınlanacaktır. Endocrine Society Yazar Sözleşmesi ve Lisans kuralları için lütfen TIKLAYINIZ.

Vaka gönderimi son tarihi: 23 AĞUSTOS 2024

Kurallar:

 • Özetler http://www.endobridge.org web sitesi aracılığıyla on-line teslim edilmelidir. Faks, e-posta veya uçak postası yolu ile yollanan özetler kabul edilmeyecektir.
 • Makale sunacak yazarlar EndoBridge 2024 toplantısında katılımcı olarak kayıt yaptırmalıdır.
 • Özet İngilizce olarak teslim edilmelidir. Vaka tartışması seanslarında eş zamanlı çeviri olmayacaktır.
 • Sistemde bir özet için ayrılan yer 3000 karakter ile sınırlıdır. Sistem bu alana 3000’den fazla karakter yazmanıza izin vermeyecektir.
 • Özetinizi teslim etmek için kullanacağınız fontlar tüm özetler için sistemin varsayılan ayarları tarafından belirlenmiştir. Başka bir font kullanmak mümkün değildir.
 • Bir figür ve iki tablo eklenebilir. Figürler jpeg formatında olmalıdır.
 • Standart kısaltmalar kabul edilmektedir. Eğer özel bir kısaltma kullanılırsa, kısaltmanın ilk defa kullanıldığı yerde kısaltmanın tam açılımı parantez içinde yazılmalıdır.
 • Özetlerde tüm yazarların adları, soyadları ve kurumları yer almalıdır ve sunum yapacak yazarın adının altı çizilmelidir.
 • Özet, başlık, giriş veya arka plan, klinik vaka (tanısal değerlendirme, tedavi, izleme) ve sonuç bölümlerini içeren yapılandırılmış bir formata sahip olmalıdır. Referanslar gerekli değildir ve minimumda tutulmalıdır.
 • Tercih edilen vaka tartışma grubunun seçimi özetin gönderimi sırasında belirtilmelidir.
 • Gerekli olan durumlarda özetin sonuna finansal açıklamalar ve fon kaynakları eklenmelidir.

Çalışma Grupları:

 • Diyabet
 • Obezite, metabolizma ve beslenme
 • Kemik ve kalsiyum
 • Hipofiz
 • Tiroid
 • Böbrek üstü bezi
 • Erkek üreme endokrinolojisi
 • Kadın üreme endokrinolojisi
 • Nöroendokrin tümörler

Sunum yapmak isteyen katılımcılar kabul edildiklerine dair 20 Eylül 2024’e kadar bilgilendirileceklerdir ve kabul edilen özetlerin tümü toplantı sırasında program ve özet kitapçığı olarak delegelere dağıtılacaktır.

Sistem ile ilgili herhangi bir problem yaşarsanız, lütfen aşağıdaki e-posta adresi veya telefon numarası vasıtasıyla iletişime geçiniz: [email protected]
(Tel: +90 212 258 50 28)

EndoBridge® klinik vaka ödülleri, vaka sunumlarının orijinalliği, içeriği, bilimsel ve eğitici değerine göre verilecektir.

En İyi Sözlü Vaka Sunumu Ödülü: EndoBridge 2025 için ücretsiz kayıt ve konaklama.
En İyi Poster Vaka Sunumu Ödülü: EndoBridge 2025 için ücretsiz kayıt
Ödüller toplantının kapanış töreninde açıklanacak ve bildiri sahibine takdim edilecektir.

Sunmak istediğiniz vakanın uygunluğunu görüşmek isterseniz, lütfen [email protected] e-mail adresi aracılığıyla bilimsel sekretarya ile iletişime geçiniz.

Translation in Russian, Arabic and Turkish will be available • Türkçe tercüme yapılacaktır • Будет обеспечен перевод на русский язык • الترجمة باللغة العربية ستكون مُتاحة
Copyright © Endo Bridge . All Rights Reserved
LookUs & Online Makale