20 – 23 October 2022
Cornelia Diamond Congress Center
Antalya, Turkey


BİLİMSEL PROGRAM

 

1. GÜN - 21 Ekim 2022 Cuma
08.40 - 09.00 EndoBridge 2022 açılış
09.00 - 11.00 Oturum Başkanları: Ahmet Sadi Gündoğdu, Martin Reincke
09.00 - 09.30 Siklik Cushing sendromu: Zorluklar ve çözümler - Martin Reincke
09.30 - 10.00 Hipofizitin değişen spektrumu: Laboratuvardan klinik uygulamaya - Sabrina Chiloiro
10.00 - 10.30 Ufuktaki yeni akromegali tedavileri - AJ Van Der Lely
10.30 - 11.00 Posterior hipofizi unutmayın: diabetes insipidusta yeni gelişmeler - Mirjam Christ-Crain
11.00 - 11.20 Kahve Molası
11.20 - 12.50 İnteraktif Vaka Tartışması Oturumları
HALL A HİPOFİZ - AJ Van Der Lely, Sabrina Chiloiro
HALL B ADRENAL - Gary Hammer, Martin Reincke
HALL C NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER - Niina Matikainen, Beata Kos-Kudla
HALL D OBEZİTE, METABOLİZMA VE BESLENME - Liesbeth van Rossum, Uberto Pagotto
12.50 - 14.00 Öğle Yemeği
14.00 - 15.30 İnteraktif Vaka Tartışması Oturumları
HALL A HİPOFİZ -Cesar Boguszewski, Paulo Augusto Miranda
HALL B ADRENAL - Gary Hammer, Martin Reincke
HALL C NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER - Niina Matikainen, Beata Kos-Kudla
HALL D OBEZİTE, METABOLİZMA VE BESLENME - David Saxon, Hermann Toplak
15.30 - 15.50 Kahve Molası
15:50 - 17:50 Oturum Başkanları: Uberto Pagotto, Ayşegül Atmaca
15.50 - 16.20 Obezitede altta yatan nedenlerin teşhisi - Liesbeth van Rossum
16.20 - 16.50 Obezite için yeni farmakoterapi alanları - Uberto Pagotto
16.50 - 17.20 Hiperkolesteroleminin farmakolojik tedavisinde güncel gelişmeler - David Saxon
17.20 - 17.50 Kardiyometabolik risk sürekliliğinde alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı/alkole bağlı olmayan steatohepatit (NAFLD/NASH): Tanı ve yönetim çıkarımları - Christos S. Mantzoros
2. GÜN - 22 Ekim 2022 Cumartesi
09.00 - 11.00 Oturum Başkanları: Jane Reusch, Okan Bülent Yıldız
09.00 - 09.30 Kapsamlı diyabet yönetimi ve CVOT sonrası dönemde yeni stratejiler - Jane Reusch
09.30 - 10.00 Genç yaşta başlayan tip 2 diyabet: Yetişkinlikte başlayan tip 2 diyabetten farkı nedir? - Kristen Nadeau
10.00 - 10.30 Diyabette ADA standartlarına içeriden bakış - Robert Gabbay
10.30 - 11.00 Diyabetik böbrek hastalığı ve hipertansiyona yaklaşım - Anthony Heagerty
11.00 - 11.20 Kahve Molası
11.20 - 12.50 İnteraktif Vaka Tartışması Oturumları
HALL A DİYABET - Jane Reusch, Kristien Nadaeu
HALL B TİROİD - Dilek Gogas Yavuz, Dilek Yazıcı
HALL C KEMİK VE KALSİYUM - Claudio Marcocci, David Kendler
HALL D ERKEK ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ - Dimitrios Goulis, Melek Eda Ertörer
12.50 - 14.00 Öğle Yemeği 
14.00 - 15.30 İnteraktif Vaka Tartışması Oturumları
HALL A DİYABET - Anthony Heagerty, Robert Gabbay
HALL B TİROİD - Mustafa Şahin, Alper Gürlek
HALL C KEMİK VE KALSİYUM - Ghada El-Hajj Fuleihan, Dolores Shoback
HALL D KADIN ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ - Djuro Macut, Duarte Pignatelli
15.30 - 15.50 Kahve Molası
15:50 - 17:50  
15.50 - 16.15 Tiroidolojide geçtiğimiz yıl - Klinik güncelleme - Angela Leung
16.15 - 16.40 Tiroidde Hassas Ayar: Tiroid Kanserinde Aşırı ve Yetersiz Tedaviden Kaçınma - R. Michael Tuttle
16.40 - 17.05 Subklinik hipotiroidizm: Ne zaman tedavi edilmeli? - Spyridoula Maraka
17.05 - 17.30 Hipotiroidizmde kombinasyon tedavisi - Jacqueline Jonklaas
17.30 - 17.50 Soru-Cevap
3. GÜN - 23 Ekim 2022 Pazar
09.00 - 11.00 Oturum Başkanları: Ghada El-Hajj Fuleihan, Dolores Shoback
09.00 - 09.30 Primer hiperparatiroidizmin kas-iskelet sistemi komplikasyonları - Claudio Marcocci
09.30 - 10.00 Maligniteye bağlı hiperkalsemi - Ghada El-Hajj Fuleihan
10.00 - 10.30 Genç kadınlarda osteoporoz: Değerlendirme ve tedaviler - David Kendler
10.30 - 11.00 Osteoporoz tedavileri: kombinasyon tedavisi, ardışık tedaviler ve ilaç kesintisi - Dolores Shoback
11.00 - 11.20 Kahve Molası
11.20 - 13.20 Oturum Başkanları: Djuro Macut, Özlem Çelik
11.20 - 11.50 Erkeklerde fonksiyonel hipogonadizm - Dimitrios Goulis
11.50 - 12.20 Bilateral adrenal kitlelere yaklaşım - Gary Hammer
12.20 - 12.50 Nöroendokrin tümör prognozunun gelişmekte olan çerçevesi - Maria Chiara Zatelli
12.50 - 13.20 Kadın üreme bozukluklarında genetiğin klinik etkileri - Duarte Pignatelli
13.20 - 13.30 Kapanış
Accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME).
Translation in Russian, Arabic and Turkish will be available • Türkçe tercüme yapılacaktır • Будет обеспечен перевод на русский язык • الترجمة باللغة العربية ستكون مُتاحة
Copyright © Endo Bridge . All Rights Reserved
LookUs & Online Makale